top of page

תנאי מכירה

להיות מוצר שמשתמש באינטרנט ובשרת הייעודי שלנו כדי לעבוד  אנו רוצים להסביר כאן כיצד החלטנו לנהל את הפונקציונליות של השירות לאורך זמן.

KEY39 - תנאים עבור  הרכישה

עם הרכישה תקבל את המוצר כמתואר בדף הבית.

במשך שנתיים נדאג לתחזוקת השרת, לעדכונים ולכל מה שקשור להיבטי ה-IT על מנת להבטיח תפקוד תקין של ה-KEY39 שלכם.

מהשנה השלישית ואילך, אם המכשיר שלך עדיין פעיל, נבקש ממך תרומה אופציונלית של 18 אירו לשנה כדי לתמוך בעלויות התחזוקה של השרת שלנו. ללא התחייבויות וללא הגבלות, אנו מכבדים את החופש שלך. 

אנו מאמינים שזו הוצאה מקובלת וישרה לאפשר את איכות השירות לאורך זמן.

אם יש לך ספק פנה אלינו. תודה.

איש קשר

אני תמיד מחפש הזדמנויות חדשות ומרגשות. בואו נתחבר.

bottom of page